x
Català Castellà
Registra’t | Iniciar sessió Registra’t Iniciar sessió
Menú Buscar
Cercador de l’Hemeroteca
Segre Segre Premium

Cercle

El teu temps, l'hivern - 2022/2023

de 127

El fred, la boira i la neu... l'hivern ja està aquí!

Participar en el concurs(*) Camp obligatori

Bases del concurs

Col·labora:


Hotel Casa Irene
Casa Irene

Com participar
Envia’ns fotos de paisatges o de fenòmens meteorològics relacionats amb l’hivern a cercle@segre.com o puja-les directament al web tot adjuntant les teues dades personals: nom i cognoms, direcció|adreça, telèfon i una breu descripció de la imatge.

Termini
Tens temps fins el 10 de març. El nom del guanyador/a es publicarà el dimarts 14 de març al web, en el Twitter i Facebook de Cercle.

Premi
El premi consisteix en una estança d’una nit per al guanyador i acompanyant a l'Hotel Casa Irene d’Arties (Vall d’Aran). Inclou l’allotjament d’una nit, el sopar i l’esmorzar per a dos persones.

Guanyadora
Salomé Flix


Protecció de Dades Personals
Diari Segre, S.L.U. es compromet a tractar de forma absolutament confidencial totes es seus dades de caràcter personal facilitades per al concurs.
El Responsable del tractament de les seues dades personals serà Diari Segre, S.L.U. amb N.I.F. B25275926, ubicada a C/ del Riu, 6 - 25007 Lérida. Telèfon: 973248000. E-mail: redaccio@segre.com
Diari Segre, S.L.U. tractarà les seues dades personals i imatge amb la finalitat de gestionar el concurs, així com per enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i durant el temps necessari per complir les obligacions legals.
Les dades seran tractades per Diari Segre, S.L.U. i para|por proveïdors de serveis.
En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seues dades i de la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al nostre domicili fiscal o mitjançant el correu electrònic, havent d’identificar-se degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.
El dret a la mateixa|pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa|pròpia imatge, en enviar les imatges a cercle@segre.com per correu postal o pujar-les al formulari del web doneu el consentiment de forma voluntària en Diari Segre, S.L.U. a utilitzar les imatges enviades al correu electrònic per les finalitats anteriorment discretes, aquestes poden ser publicades en qualsevol mitja de comunicació del responsable. Diari Segre, S.L.U. es compromet a adoptar a tota hora les oportunes mesures de seguretat per evitar l’accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.
L’informem que les seues dades seran incorporades en un tractament del qual és titular Diari Segre, S.L.U.

Comenta el contingut

Segre
© SEGRE Carrer del Riu, nº 6, 25007, Lleida Telèfon: 973.24.80.00 Fax: 973.24.60.31 email: redaccio@segre.com
Segre Segre